Merytoryczna treść jest już dopracowana do perfekcji. Teraz stajesz przed zadaniem prezentacji tekstu. Co zrobić, żeby najważniejsze elementy zostały w głowach naszych odbiorców? Akcentować je!

Podkreślanie najważniejszych elementów wypowiedzi nazywamy akcentem. Wyróżniamy akcent wyrazowy (gramatyczny), który związany jest ściśle z ustalonymi zasadami poprawnościowymi. W języku polskim akcent pada normatywnie na 2 sylabę lecz oczywiście jest cały wór wyjątków. Nieprawidłowe stosowanie akcentów może zostać wybaczone lecz często u wykształconej publiczności pozostawia niesmak i buduje opinię o osobie, która poczyniła błędy. Styl naszych wypowiedzi w dalszym ciągu świadczy o naszym profesjonalizmie i szacunku do odbiorcy.

Drugą stroną medalu jest akcent logiczny. To on jest tajną bronią doskonałych mówców. To on potrafi zatrzeć wszelkie niedociągnięcia merytoryczne, to on zaciekawia i pobudza do dyskusji.

Akcent logiczny możemy realizować poprzez:

- podnoszenie głosu (wzmocnienie siły)

- ściszanie głosu

- stosowanie pauz

- przyspieszanie

- zwalnianie (w tym wydłużanie słowa)

- zmianę wysokości 

Najbardziej niedocenianym sposobem jest ściszanie głosu. Nadaje się ono idealnie do ilustrowania tego co jest małe, drobne, słabe, delikatne i wrażliwe. Z kolei pauza stosowana przed podkreślanym wyrazem buduje napięcie i tworzy chwile oczekiwania na rozwój wydarzeń. W tym miejscu wspomnimy też o pauzach wypełnionych czyli wszystkich eeeee, yyyy, hmmm oraz o niepotrzebnych przeciągnięciach wynikających z zastanawiania się np. booooooo mmmmmoja, zzzzzzzzzzz Alą. Element ciszy to chwila odpoczynku dla odbiorcy. Należy pamiętać o tym, że w odczuciu mówcy pauza zawsze trwa dłużej niż w rzeczywistości. Jeśli byliście kiedykolwiek na wykładzie osoby nadużywającej jakiegoś słowa (najczęściej jakby, właśnie, tak, generalnie, prawda, wiecie) to wiecie, że po chwili liczy się ulubione słowa mówcy lub reaguje na nie alergicznie. Z pauzą wypełnioną jest podobnie. Stosowana czasami jest podkreśleniem naturalności. Stosowana zbyt często jest skutecznym rozpraszaczem uwagi.

 

Zadanie dla Ciebie:

Z powyższej listy wybierz sobie 1 element, który wydaje Ci się najmniej dla Ciebie naturalny i przy najbliższej okazji postaraj się go kilka razy użyć w swojej wypowiedzi.