Edukujemy i integrujemy. Prowadzimy grupę FB #logopedamawesolo, gdzie dzielimy się anegdotami z pracy.


Organizujemy szkolenia. Aktualne nabory rozpisane są w menu po prawej stronie. Do zobaczenia na logopedycznym szlaku!

 

Płatność za szkolenia

Dotpay

dotpay logo

Przelew tradycyjny

ING 22 1050 1070 1000 0092 1657 9749

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.

Regulamin szkoleń i warsztatów dla logopedów

Centrum logopedyczno-szkoleniowe Eufonia jest jednostką, która ceni dialog i współodpowiedzialność za współpracę. Jeśli masz prośbę, aby cokolwiek zmienić w tym regulaminie, skontaktuj się z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa

 1. Termin, koszt, liczba uczestników oraz forma prowadzenia zajęć ustalany jest do każdego tematu osobno. Przed zapisaniem się na szkolenie/warsztat należy dokładnie przeczytać opis.
 2. Warunkiem uczestnictwa w wybranym szkoleniu/warsztacie jest:
  • prawidłowe wypełnienie dedykowanego formularza zgłoszeniowego on-line znajdującego się przy opisie szkolenia/warsztatu na stronie www.eufonia.pl/oferta-dla-logopedow
  • uiszczenie opłaty za pomocą systemu płatności internetowych DotPay lub przelewu tradycyjnego na konto ING 22 1050 1070 1000 0092 1657 9749  w  treści przelewu należy wówczas podać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.
 1. W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które otrzymały  mailem potwierdzenie dokonania wpłaty oraz potwierdzenie kwalifikacji na szkolenie.
 2. W szkoleniach oraz warsztatach posiadających limit uczestników czynnikiem decydującym o kwalifikacji uczestnika jest data wpływu należnej opłaty na konto.
 3. Osoby uzyskujące refundację z miejsca pracy zobligowane są do kontaktu z organizatorem w celu ustalenia dokładnych warunków opłat.
 4. W przypadku braku miejsc na szkolenie/warsztat można wysłać wiadomość mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z informacją o zainteresowaniu danym tematem oraz danymi kontaktowymi. Na podstawie zgłoszeń tworzona będzie lista rezerwowa. Zgłoszenia posłużą również do tworzenia kalendarza kolejnych szkoleń.
 5. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania.
 6. Organizator zapewnia przerwę kawową.

Kontakt z organizatorem

 1. Pytania, reklamacje, pozytywne opinie itp. należy przesyłać drogą elektroniczną pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W przypadku nie otrzymania odpowiedzi w ciągu dwóch dni roboczych prosimy o ponowienie kontaktu drogą telefoniczną 533 356 666 (sms lub połączenie głosowe) w celu zweryfikowania czy wiadomość elektroniczna nie trafiła do folderu SPAM.

Opłaty i rozliczenia

 1. Opłat można dokonywać poprzez system DotPay lub przelewem tradycyjnym
 2. Jakiekolwiek problemy techniczne dotyczące płatności należy niezwłocznie zgłaszać pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed planowanym terminem szkolenia organizator w ciągu 3-5 dni roboczych zwraca całość wpłaconych środków.
 4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem szkolenia organizator zwraca w ciągu 3-5 dni roboczych 50% wpłaconych środków.
 5. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za szkolenie. 
 6. Zwrot środków wykonywany jest na to samo konto, z którego została dokonana wpłata.
 7. W przypadku odwołania szkolenia lub warsztatu z przyczyn niezależnych od organizatora, organizator zwraca w ciągu 3 – 5 dni roboczych całość wpłaconych środków.
 8. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi w formularz zgłoszeniowy.
 9. Oryginał faktury uczestnik otrzyma w dniu szkolenia. Wersję elektroniczną można uzyskać wcześniej – na życzenie uczestnika.
 10. Na prośbę uczestnika może być wystawiona faktura proforma.

Prawo autorskie oraz ochrona własności intelektualnej i mienia

 1. Organizator nie odpowiada za treści merytoryczne przedstawione na szkoleniu lub warsztatach prowadzonych przez trenerów zewnętrznych, nie będących stałymi pracownikami Centrum logopedyczno-szkoleniowego Eufonia. Dołoży jednak wszelkich starań by dobierać wykwalifikowanych i kompetentnych trenerów.
 2. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów szkoleniowych (zarówno fragmentów jak i całości) otrzymanych na szkoleniu lub warsztacie. Materiały te są objęte prawami autorskimi.
 3. Zabrania się zapisu przebiegu szkolenia (zarówno fragmentu jak i całości) na nośnikach multimedialnych – telefonach, kamerach, dyktafonach, aparatach, tabletach. Wyjątek stanowi uzyskanie pisemnej zgody organizatora oraz osoby prowadzącej szkolenie/warsztat.
 4. Szkolenia i warsztaty organizowane przez Centrum logopedyczno-szkoleniowe Eufonia mają charakter doszkalający. Uczestnictwo i uzyskanie zaświadczenia nie upoważnia do prowadzenia szkoleń z danego tematu. Zdobyta wiedza może być wykorzystywana wyłącznie do wzbogacenia własnego warsztatu pracy terapeutycznej.
 5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) organizatorzy spotkania nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają zgromadzonych danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym traktowane są jako informacje  poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a organizatorami.
 6. Uczestnicy wyrażają zgodę na zapis własnego wizerunku oraz wykorzystywanie go w celach marketingowych przez Centrum logopedyczno-szkoleniowe Eufonia. Jednocześnie Centrum logopedyczno-szkoleniowe Eufonia zobowiązuje się do nie upubliczniania materiałów mogących wyrządzić szkodę wizerunkową osobie uwiecznionej na fotografii.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych przez niego w miejscu, gdzie prowadzone jest szkolenie.

Postanowienia końcowe

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.