Rotacyzm – obok seplenienia najpopularniejsza wada wymowy. Znajomość skutecznych metod terapii jest niezbędna do pracy logopedycznej.

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Banaszkiewicz - filolog, nauczyciel akademicki, neurologopeda. Od 2008 r. asystent/adiunkt w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2009 współpracuje naukowo z Zakładem Ortodoncji przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Autorka licznych publikacji naukowych oraz metody wywoływania głoski r.

Data: 25.11.2017 (sobota) Bielsko-Biała
Koszt szkolenia: 320 zł
10.00 - 17.00 
budynek BPBP (obok dworca PKP i PKS) sala 507 na 5 piętrze

ZWOLNIŁO SIĘ JEDNO MIEJSCE NA SZKOLENIE!

Proponowane szkolenie, kładzie mocny nacisk na praktyczną wiedzę dlatego liczba uczestników jest ograniczona do 24 osób.

Ramowy program:

  1. Diagnozowanie rotacyzmu.
  2. Ćwiczenia wstępne przygotowujące do wywołania głoski /r/.
  3. Wywoływanie głoski /r/ - przegląd literatury przedmiotu i ćwiczenia praktyczne.
  4. Wywoływanie głoski /r/ metodą autorską A. Banaszkiewicz – teoria i ćwiczenia praktyczne.
  5. Etapy utrwalania głoski /r/ - skuteczne dobieranie materiału językowego.

 

Cena zawiera: 

  • materiały szkoleniowe
  • przerwę kawową
  • ciepły, bezglutenowy posiłek w połowie szkolenia
  • zaświadczenie o odbytym szkoleniu