26.11.2017 (niedziela) Bielsko-Biała

koszt: 330 zł

Rekrutacja została zamknięta

 

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Banaszkiewicz - filolog, nauczyciel akademicki, neurologopeda. Od 2008 r. asystent/adiunkt w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2009 współpracuje naukowo z Zakładem Ortodoncji przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Autorka licznych publikacji naukowych oraz metody wywoływania głoski r.

Szkolenie składa się z dwóch części – teoretycznej (wykładu w postaci prezentacji multimedialnej zobrazowanego pokazem zdjęć i filmów), oraz warsztatowej (ćwiczenia praktycznych czynności, np. z nauki połykania).

 

Ramowy program:

1. Funkcje motoryczne narządów mowy - oddychanie, żucie, połykanie - ich związek z artykulacją oraz rozwojem psychomotorycznym dziecka.

2. Związki przyczynowe pomiędzy nieprawidłowym sposobem oddychania, połykania, pozycją spoczynkową języka, wadami zgryzu a wymową.

3. Wpływ na wymowę parafunkcji układu stomatognatycznego, takich jak: nieprawidłowe ułożenie ciała podczas snu i karmienia, ssanie palca, smoczka, itp.

4. Przyczyny, zapobieganie i terapia dysfunkcji i parafunkcji układu stomatognatycznego, m. in. nauka połykania typu dorosłego.

5. Charakterystyka seplenienia międzyzębowego, przyczyny i sposoby ich usuwania. Ramowy program terapii multiplex interdentalis.