Szkolenie mutyzm wybiórczy jako wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne

Kiedy? 10.02.2018 (sobota)

Koszt: 290 zł

Prowadzący: Monika Cabała – neurologopeda, wykładowca akademicki, pracuje w krakowskim szpitalu klinicznym, szpitalu specjalistycznym, oraz przedszkolu; współautorka książek: "Mutyzm wybiórczy. Trzy spojrzenia”(nagroda„ psychologiczna książka roku 2017”), "Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej”(jedyna książka na temat mutyzmu wybiórczego posiadająca rekomendację Polskiego Związku Logopedów), artykułów naukowych; aktywnie propagująca tematykę mw, administrator grup fb związanych z tematyką mutyzmu wybiórczego. W trakcie zbierania materiałów do pracy doktorskiej.

  Cena zawiera: 

  • materiały szkoleniowe
  • przerwę kawową
  • ciepły, bezglutenowy posiłek w połowie szkolenia
  • zaświadczenie o odbytym szkoleniu

RAMOWY PLAN SZKOLENIA:

I część:

Czym jest mutyzm wybiórczy/selektywny

- istota i podłoże mutyzmu wybiórczego, kryteria diagnostyczne (ICD, DSM)

- charakterystyczne objawy i zachowania dzieci z mutyzmem wybiórczym

- różnicowanie mutyzmu wybiórczego wobec innych zaburzeń

- mity o mutyzmie wybiórczym

Diagnoza mutyzmu wybiórczego

- zespół diagnostyczny, diagnostyka różnicowa, etapy diagnozy

- badanie dziecka z podejrzeniem mutyzmu wybiórczego w gabinecie logopedy

- możliwości proponowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów oświatowych (ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń)

- rola nauczyciela w diagnozie dziecka z podejrzeniem MW

 

II część:

Praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym w placówce przedszkolnej i szkolnej.

Przegląd najczęściej stosowanych form pomocy (farmakoterapia, terapia indywidualna, terapia grupowa, terapie wspomagające):

-praca z dzieckiem w grupie przedszkolnej lub szkolnej

- praca z dzieckiem w gabinecie (kontakt 1:1)

- przegląd pomocy i zabaw użytecznych podczas terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym

Współpraca przedszkola z rodzicami, poradnią PP i innymi specjalistami.